Formy rzeźby terenu w Powiecie Polickim. - e-Przewodnik Turystyczny po Powiecie Polickim

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Formy rzeźby terenu w Powiecie Polickim.

Słowniczek > Geografia

DOLINA DOLNEJ ODRY

DOLINA DOLNEJ ODRY (niem. Unteres Odertal) - mezoregion Pobrzeża Szczecińskiego. Ciągnie się od okolic Cedyni aż po Zalew Szczeciński na długości około 95 km. Mezoregion zajmuje dolinę rzeki Odry o szerokości 2-3 km (w rejonie Szczecina i Polic około 10-12 km) łącznie ze śródlądowym jeziorem Dąbie. Od zachodu ograniczona zboczami Wzniesień Szczecińskich, a od wschodu morenami Wzgórz Bukowych i Wzgórz Krzymowskich oraz Równiną Wełtyńską. 1 kwietnia 1993 roku na obszarze Międzyodrza utworzony został Park Krajobrazowy" Dolina Dolnej Odry".


ŁYSA WYSPA

ŁYSA WYSPA (niem. Kahleberg) - wyspa oddzielająca Zatokę Nowowarpieńską od Zalewu Szczecińskiego. Powierzchnia wyspy obejmuje 8 ha. Wyspa w całości wchodzi w skład użytku ekologicznego "Łysa Wyspa", powołanego przez Europejską Unię Ochrony Wybrzeża. Łysa Wyspa to miejsce gnieżdżenia się wielu rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych i występowania roślinności szuwarowej. Nazwę Łysa Wyspa wprowadzono urzędowo rozporządzeniem w 1949 roku, zastępując poprzednią niemiecką nazwę.PÓŁWYSEP GRODZKI

PÓŁWYSEP GRODZKI - półwysep oddzielający wody Zalewu Szczecińskiego od Zatoki Nowowarpieńskiej. Leży na północ od centrum Nowego Warpna, przy granicy polsko-niemieckiej. Na południowy zachód od półwyspu znajduje się Łysa Wyspa, a na południe Półwysep Nowowarpieński. Półwysep porastają łęgi, lasy liściaste oraz częściowo pokryty jest wydmami, lina brzegowa rozwinięta. Na półwyspie mieści się Podgrodzie dzielnica Nowego Warpna.PÓŁWYSEP NOWOWARPIEŃSKI

PÓŁWYSEP NOWOWARPIEŃSKI - półwysep oddzielający Zatokę Nowowarpieńską od jeziora Nowowarpieńskiego, przy granicy polsko-niemieckiej. Na nim leży miasto Nowe Warpno, na północ od półwyspu znajduje się Łysa Wyspa oraz Półwysep Grodzki. Półwysep prawie cały pokryty zabudową miejską, w jego północnej części zlokalizowany jest port Nowe Warpno. Cypel tylko częściowo pokryty łęgami.


RÓWNINA WKRZAŃSKA

RÓWNINA WKRZAŃSKA - mezoregion fizycznogeograficzny Pobrzeża Szczecińskiego określany również nazwą Równina Policka położony na zachód od ujścia Odry do Zalewu Szczecińskiego i na północ od Wzniesień Szczecińskich. Równina zbudowana jest z materiałów stożka napływowego Odry, które powstały pod koniec plejstocenu i ma kilka stopni tarasowych osiągających od 3 do 19 m n.p.m. Taras najwyższy w przeważającej części porośnięty jest borem sosnowym z domieszką buka i dębu, który nosi nazwę Puszcza Wkrzańska. Występują tu także torfowiska. Przez Równinę Wkrzańską przepływa rzeka Gunica i struga Karpina. Na Równinie Wkrzańskiej znajduje się jezioro Świdwie objęte granicami rezerwatu przyrody Świdwie.


WAŁ STOBNIAŃSKI

WAŁ STOBNIAŃSKI (Wał Bezleśny) - z kulminacją Mała Góra, 88 m n.p.m. - wysoczyzna morenowa Pobrzeża Szczecińskiego. Rozciąga się na przestrzeni około 15 km - od północnego krańca w Bezrzeczu (40-68 m n.p.m.), przez kulminację w okolicy Warnika, kończy się na brzegu Odry Zachodniej pomiędzy Siadłem Dolnym i Moczyłami (kraniec południowy; ok. 68 m n.p.m.). W znacznej części tereny rolnicze o bardzo urozmaiconej powierzchni z rozległymi panoramami Szczecina i doliny Odry. Miejscami, wbrew nazwie, zalesiony i porośnięty roślinnością kserotermiczną.


WZGÓRZA WARSZEWSKIE

WZGÓRZA WARSZEWSKIE - z kulminacją Wielecka Góra, 131 m n.p.m. - wzgórza morenowe wchodzące w skład Wzniesień Szczecińskich. Północna i centralna część Wzgórz Warszewskich porośnięta jest przez Puszczę Wkrzańską, natomiast południowa jest bardziej zurbanizowana, bezleśna i częściowo zajęta pod zabudowę. Silny kontrast krajobrazowy z Doliną Dolnej Odry sprawia, że wierzchołki wzgórz stanowią doskonałe punkty widokowe na Wzgórza Bukowe, Równinę Goleniowską, jezioro Dąbie i Zalew Szczeciński. Cechą charakterystyczną są liczne doliny niewielkich potoków przecinające wzgórza, a także strome zakończenie wzgórz ku dolinie Odry.


WZNIESIENIA SZCZECIŃSKIE

WZNIESIENIA SZCZECIŃSKIE (Wzgórza Szczecińskie) - jest to mezoregion fizycznogeograficzny Pobrzeża Szczecińskiego położony na północ, zachód i południowy-zachód od Szczecina. Wzniesienia znajdują się pomiędzy Równiną Wkrzańską na północy a Doliną Dolnej Odry na południu i wschodzie oraz rzeką Randow na zachodzie. We wczesnym średniowieczu tereny wzniesień były penetrowane i zamieszkiwane przez liczne plemiona słowiańskie m.in. Wieletów, Pomorzan oraz Wkrzan. Polska część Wzniesień składa się z dwóch kompleksów: Wzgórz Warszewskich oraz Wału Stobniańskiego.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego